Actief leren

Actief leren is iets dat we de komende jaren ook in Suriname steeds vaker zullen tegenkomen binnen de scholen. De tijd dat de leerling luistert naar het verhaal van de leerkracht en zijn uitleg herhaalt in de vorm van opdrachten of toetsen lijkt te eindigen. Er is behoefte aan leerlingen met vaardigheden, met name studievaardigheden en sociale vaardigheden. Het woord “attitude” staat centraal, de vaardigheden, de houding, motivatie en het participeren binnen de school wordt ook in ons land belangrijk. De verdere globalisering dwingt ons om te zorgen voor zelfstandige en actieve burgers, die hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Om te concurreren in de toekomst met landen in de Caricom bijvoorbeeld, is het nodig dat jongeren op eigen benen leren te staan, niet passief en afhankelijk, maar actief en doelbewust.

Actief leren betekent dat een leerling actief bezig is met zijn eigen leerproces. Zijn werkhouding, motivatie en manier van leren vormen het uitgangspunt om actief te kunnen leren.

Leerlingen in het VOJ en in het VOS, maar met name op het tertiair niveau werken zelfstandig, op een actieve wijze. Actief leren is een must, met een passieve werkhouding kan de leerling niet meer komen tot leerprestatie.

Meer weten? Download de pdf