Over TANA

Beroepsopleidingen

TANA verzorgt prevocational en vocational opleidingen aan jongeren van 16 jaar tot en met 25 jaar met een minimaal opleidingsniveau van tweede klas LBGO of MULO. Er zijn ook jongeren met een middelbaar opleidingsniveau op

STARS – Surinaamse Trainingsalternatieven voor Reguliere Schooljeugd

STARS staat voor Surinaamse Trainingsalternatieven voor Reguliere Schooljeugd. Dit programma helpt kinderen in het laatste jaar van de lagere school met de voorbereiding op de GLO-eindtoets, gecombineerd met training in sociale vaardigheden. Het is bedoeld voor