Over TANA

Missie, visie en doelstellingen

Professioneel, lerend en resultaatgericht zijn de drie sleutelwoorden/kerntaken in de missie. Professioneel in het ontwikkelen van hoogwaardig beroepsgerichte onderwijs voor onze doelgroep door bekwame trainers en docenten in te zetten. Lerend, door steeds te evalueren,

Transactioneel model

TANA werkt vanuit het transactioneel model. Kort gezegd kunnen we positieve veranderingen creeëren door een positieve beinvloeding. De wereld van jonge voortijdige schoolverlaters wordt in belangrijke mate beinvloed door leeftijdgenoten (peers), de thuissituatie, de schoolsituatie en

Resilience model

Een theorie is eigenlijk een verzameling van opvattingen en stellingen die je richting geeft aan je handelen. Om vanuit een theorie te kunnen werken is het zicht op de context erg belangrijk. Daarom wil ik

Situatie analyse drop-out probleem

Drop-outs in Suriname “Increasingly, it is being recognized that the issues of dropping out and dropping prevention cannot be separated from issues affecting our total economic and social structure. These issues include poverty, unemployment, discrimination,