Contactavonden trainer – familie

Op TANA vinden er contactavonden plaats waar ouders, familieleden en verzorgers kunnen spreken met de trainers van TANA over hun kind. We hebben gemerkt dat de doelgroep bijna geen deel uitmaakt van een gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen. Veelal woont de cursist in bij zijn moeder of bij familieleden (tante, oma). De participatie van de ouder en de familie is van vitaal belang voor succesvolle resultaten. Er worden tijdens het traject daarom diverse contactavonden georganiseerd om de vorderingen van de cursist te bespreken.