STARS – Surinaamse Trainingsalternatieven voor Reguliere Schooljeugd

STARS staat voor Surinaamse Trainingsalternatieven voor Reguliere Schooljeugd. Dit programma helpt kinderen in het laatste jaar van de lagere school met de voorbereiding op de GLO-eindtoets, gecombineerd met training in sociale vaardigheden. Het is bedoeld voor die leerlingen die tijdens het eerste kwartaal matig scoren voor de toetsen.

In 2005 is TANA gestart met dit unieke preventieprogramma in Suriname.

Na een succesvolle pilot hebben we 214 kinderen in 2006 opgenomen voor het educatieprogramma STARS in vier districten. De sterke uitbreiding van dit programma had de volgende redenen:

  • een groeiend aantal jonge kinderen kwam naar TANA met het verzoek tot het volgen van een beroepsopleiding, met name kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Om het vraagstuk van kinderarbeid te omzeilen, is de gedachte ontstaan om juist voor deze groep te investeren in interventies op de lagere school zodat de uitstroom wordt tegengegaan.
  • De schrijnende uitval in de districten.

Het educatieprogramma duurt vier maanden en beslaat drie middagen per week. De kinderen komen meteen na school naar STARS of komen tegen het einde van de middag. Vooral in de stad Paramaribo is het in logistiek opzicht een voordeel om STARS aan te laten sluiten op de schooluren, omdat kinderen verspreid wonen. In plattelandsgebieden als Coronie  en Albina helpen veel kinderen hun ouders waardoor STARS op een later tijdstip begint. De tijden zijn van 13.00 uur tot 15.30 uur of van 16.00 uur tot 18.30 uur.

De kinderen krijgen les in sociale vaardigheden, rekenen, taal en leervakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) ter voorbereiding op de GLO-toets.

Tijdens het programma gaan de leerlingen ook op een educatieve dagtocht. Op het einde van STARS is er een sportdag in Paramaribo. Hier komen alle leerlingen en trainers naartoe. De verschillende districten komen dan tegen elkaar uit in een vriendschappelijke competitie.

In 2008 is Moengo erbij gekomen. In 2009 zijn er twee locaties bijgekomen. Het resultaat van Stichting TANA van het STARS-project is steeds boven het landelijk gemiddelde, hetgeen aangeeft dat extra ondersteuning belangrijk is voor de zwakke leerling.

Tabel 1: Aantal STARS deelnemers per locatie van 2005-2011

Locatie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Paramaribo 35 46 44 34 59 48 30
Flora 0 0 0 54
Albina 33 52 66 44 53 52
Coronie 48 50 35 35 37 30
Groningen 69 99 54 40 54 42
Moengo 0 0 147 120 146
Kwatta 0 0 0 65
Totaal 35 196 245 336 417 338 154

Tabel 2:  Behaalde STARS resultaat  per locatie van 2007 – 2011 uitgaande van de werkelijke examenkandidaten.

Locatie Absoluut Relatief
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Paramaribo 29 20 28 27 18 65,9 58,8 59,6 56,3 72
Flora 24 46,2
Albina 27 39 35 41 39 51.9 59,1 79,5 93,02 79,6
Coronie 31 17 12 26 21 62,0 48,6 38,7 89,66 70
Groningen 68 45 32 47 31 68.7 83,3 80 87,04 75,6
Moengo 93 76 95 63,3 71,7 75
Kwatta 19 57,2

De locatie van Paramaribo is in 2011 verplaatst naar een andere locatie, zodat een ander doelgroep binnen Paramaribo bereikt kon worden. De trainers van de bestaande locatie gaven aan dat het te warm werd in het gebouw tijdens de maanden juni en juli en dat het misschien daardoor kwam dat veel leerlingen wegbleven.

De nieuwe locatie ligt niet meer in het midden van het centrum maar aan de rand van Paramaribo.
In Albina ondersteunen en stimuleren de ouders hun kinderen. Zij weten dat dit programma hun kinderen mogelijkheden voor hun verdere leven aanbiedt. Stimulering en begeleiding door de ouders staan centraal in het schoolleven van een kind. Verder laten de ouders de kinderen ook volop deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten.

In Coronie blijkt steeds weer dat de ouderparticipatie gering is. Zij komen niet naar de info-middagen. Het resultaat van Coronie is in 2011 is dit jaar gedaald.

Tabel 3 laat zien dat het behaalde resultaat in 2011 ten opzichte van 2010 met 1% is afgenomen. Het kan zijn doordat wij een andere locatie in Paramaribo hebben, dit betekende dat het team ingewerkt diende te worden, zich de werkwijze van Stars eigen moesten maken. Onze streven is jaarlijks een stijgende lijn te zien in ons grafiek. Dit jaar is het niet helemaal gelukt.

In Moengo en Albina spreken de kinderen overwegend hun moedertaal. In de samenleving wordt dit probleem veel besproken omdat twee nieuwe doelgroepen hun intrede hebben gedaan in Suriname of het aantal is erg toegenomen, bijvoorbeeld de Chinese bevolkingsgroep. Een grote groep Brazilianen hebben zich in Suriname gevestigd. De trainers en begeleiders hebben hun best gedaan om de kinderen optimaal te begeleiden. Eigenlijk dienen we niet te klagen, omdat een aantal kinderen hun getuigschrift hebben behaald, daarnaast zijn ze voorbereid op de maatschappij, ze hebben geleerd keuzes te maken, voor hun mening uit te komen enz.  Succes ligt in goede begeleiding van de medewerkers door het verzorgen van trainingen, monitoren en het bijstaan niet alleen met adviezen maar ook met relevante feedback.

Dankzij de medewerking van de verschillende donoren, Stichting TANA, de medewerkers en inzet van de leerlingen kunnen we dit doel bereiken. Het streven is om 90 % te halen en steeds meer locaties met kansarme kinderen erbij te betrekken.

Tabel 3: Resultaten STARS leerlingen 2006 -2011

Absoluut relatief
jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aantal geslaagden 107 155 213 226 232 109 55 63 69 64 80 79
Aantal afgewezen 89 90 94 130 57 30 45 37 31 36 20 21
Aantal deelnemers 196 245 307 356 289 139 100 100 100 100 100 100

Dit schooljaar is het resultaat van het Minov omlaag gegaan naar 72 %.
Ondanks dat onze resultaat met 1 % is afgenomen scoren wij gemiddeld hoger dan het Minov met onze zwakke leerlingen (79%).

Van de 10.799 kinderen slaagden 6.799 (63,1 procent) voor het mulo, 1.345 mogen naar het lbgo, terwijl 1.879 klas zes moeten overdoen. Van het totaal aantal toetskandidaten kregen 168 als schooladvies mee om de zesde klas over te doen, 392 hebben het schooladvies voor vervolgonderwijs.

Ondanks het beste resultaat van het Minov heeft TANA toch gepresteerd om met haar zwakke leerlingen 80 % te scoren, terwijl het MINOV 75% haalt.

STARS wordt gefinancierd door donormiddelen en opbrengsten van de kantine en lesgelden van TANA.