Wat is TANA?

Stichting TANA is een NGO (Niet-Gouvermentele Organisatie) die actief is in het onderwijs in Suriname. TANA staat voor Towards A New Alternative. Wij willen jongeren een nieuwe kans bieden door hen een beroepsgerichte opleiding aan te bieden. Ook helpen we kinderen in het laatste jaar van het lager onderwijs door middel van het STARS-programma, dat hen helpt bij de voorbereiding op de GLO eindtoets.

TANA stelt ten doel het in de ruimste zin des woords aandragen, stimuleren en (doen) verzorgen van alle vormen van vakgericht onderwijs, educatie en trainingen, in het bijzonder ten behoeve van voortijdige schoolverlaters (drop-outs).

De financiering geschiedt o.a. door donormiddelen en bijdragen van cursisten. Het lesgeld is minimaal SRD 100 per maand.

Stichting TANA heeft een groot netwerk met het bedrijfsleven, waardoor de studenten na hun opleiding ingezet kunnen worden. TANA is lid van het EducatieNetwerk. In het verleden is TANA ook de trekker geweest van dit  netwerk. TANA neemt deel aan allerlei workshops, seminars, conferenties etc. georganiseerd door Minov, Progress, ATM, UNICEF, Drie Ankers, etc.

Het bestuur van TANA bestaat uit 5 personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en 2 algemene leden. Het uitvoerend lichaam is de directie en het personeel.