Geschiedenis Stichting TANA

Stichting TANA (Towards A New Alternative) werd opgericht op 2 april 2003.

We begonnen met een nieuw concept in Suriname, de leerwerktrajecten. Een nieuwe vorm van een beroepsopleiding waarbij leren en werken, school en de stageplaats, hand in hand gaan. De einddoelen zijn niet langer gericht op kennis, maar op vaardigheden, op competenties.

In 2011 bood TANA 7 beroepsopleidingen aan:

  • Creche-peuterschoolleidsters
  • Automontage
  • Elektromontage
  • Bejaardenverzorging (gestart in 2007)
  • Horeca (gestart in 2007)
  • Interieurverzorging (gestart in 2009)
  • Slagersopleiding (gezel-, halfwas- en patroonsopleiding – gestart in 2011)

Jaarlijks melden zich gemiddeld 200 jongeren bij TANA voor een beroepsopleiding.

In 2009 heeft TANA een prijs gewonnen voor “The Best Practice Car Mechanics” van The World Bank.

 

In 2005 is TANA gestart met STARS, een uniek preventieprogramma in Suriname. STARS helpt leerlingen in het laatste jaar van het lager onderwijs bij de voorbereiding op de eindtoets.

Na een succesvolle pilot hebben we in 2006 214 kinderen opgenomen voor het educatieprogramma STARS in vier districten. De sterke uitbreiding van dit programma had de volgende redenen:

  • een groeiend aantal jonge kinderen kwam naar TANA met het verzoek tot het volgen van een beroepsopleiding. Met name kinderen tussen de 12 en 15 jaar. Om het vraagstuk van kinderarbeid te omzeilen, is de gedachte ontstaan om juist voor deze groep te investeren in interventies op de lagere school zodat de uitstroom wordt tegengegaan.
  • De schrijnende uitval in de districten.

In 2008 is Moengo ingestapt in het STARS programma, en in 2009 zijn er nog 2 districten bijgekomen. Dat jaar deden er in totaal 7 districten mee: Paramaribo, Flora, Albina, Coronie, Groningen, Moengo en Kwatta.